Godziny załadunku

Załadunek płyt możliwy jest jak niżej:

od poniedziałku do środy

od godz. 5:00 do godz. 21:00

 

we czwartek i piątek

od godz. 5:00 do godz. 19:30