PRODUKTY

JAKOŚĆ CZERPANA Z NATURY

O wydawcy

Wydawca

Rauch Spanplattenwerk GmbH
Fuchsau 3
91477 Markt Bibart

Tel. 09162/809-0
Fax 09162/809-121
E-Mail: vertrieb@rauchspan.de

Dyrektor zarządzający: Michael Stiehl, Rainer Hribar, Johann Kellner

Sąd rejestrowy: Fürth / Bavaria
Numer w rejestrze handlowym: HRB 1124
Numer VAT: DE811172932

Projekt, realizacja

Marketing grupy Rauch

Informacje prawne:

Zawartość

Wszystkie informacje i dane na naszej stronie mają charakter informacyjny i zostały starannie opracowane i zweryfikowane. Ani Rauch Möbelwerke GmbH, ani strony trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za ich poprawność, aktualność i kompletność. Nie gwarantujemy za informacje i treści zamieszczone w serwisie. Błędy i zmiany zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, aktualizacji, korekty lub usunięcia danych w dowolnym momencie. Zrzeczenie się odpowiedzialności nie dotyczy rażącego zaniedbania i umyślności. Rauch Möbelwerke GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zlinkowanie przez strony trzecie lub powstanie jakiegokolwiek innego powiązania tego typu z tą stroną internetową.

Internet

Podczas korzystania z sieci danych, takich jak Internet i poczta e-mail itp., istnieje ryzyko przeniesienia wirusa. Każdy użytkownik musi podjąć odpowiednie środki w celu ochrony swoich danych i oprogramowania przed infekcją wirusami. Podobnie korzystanie z naszej strony internetowej i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko. Odpowiedzialność za szkody, utratę danych, utratę zysków lub szkody wtórne są wykluczone. Wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego.

Linki

Wszystkie linki zewnętrzne oferowane na tej stronie są oferowane li tylko dla wygody. Korzystanie z tych linków odbywa się na własne ryzyko i prowadzi do opuszczenia strony internetowej Rauch Möbelwerke GmbH. Rauch Möbelwerke GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony internetowe i treści tam znalezione. Za treści tam znalezione odpowiadają wyłącznie ich właściciele. Dotyczy to również banerów reklamowych, tekstów i dalszych linków, które pojawiają się na kolejnych stronach internetowych, ponieważ nie mamy na nie wpływu