PRODUKTY

JAKOŚĆ CZERPANA Z NATURY

Rauch Holzwerkstoffe - dane i fakty

Adres

                    Rauch Spanplattenwerk GmbH 
Fuchsau 3
91477 Markt Bibart

Zarząd

Michael Stiehl, Rainer Hribar, Johann Kellner

Zatrudnienie

ok. 170 pracowników
10 praktyk                

Produkcja

ponad 500.000 m³ płyt wiórowych rocznie

EXPORT

ok. 25%

Zamówienia

Rauch produkuje wyłącznie na zamówienie

Wysyłki

w ciągu roku wysyłamy ok. 13.000 ładunków